Νικητής 1ου τουρνουά: GEOHERO

Νικητής 2ου τουρνουά: GEOHERO

Νικητής 3ου τουρνουά: teliosmetonma

Νικητής 4ου τουρνουά: teliosmetonma

Νικητής 5ου τουρνουά: teliosmetonma

Νικητής 6ου τουρνουά: teliosmetonma

Νικητής 7ου τουρνουά: GEOHERO

Νικητής 8ου τουρνουά: GEOHERO

Νικητής 9ου τουρνουά: GEOHERO

Νικητής 10ου τουρνουά: Neo-RedRanger

Νικητής 11ου τουρνουά: Neo-RedRanger

Νικητής 12ου τουρνουά: NovoxPrayeR

Νικητής 13ου τουρνουά: teliosmetonma

Νικητής 14ου τουρνουά: teliosmetonma

Νικητής 15ου τουρνουά: AkAtlas

Νικητής 16ου τουρνουά: GEOHERO

Νικητής 17ου τουρνουά: AkAtlas

Νικητής 18ου τουρνουά: GEOHERO

Νικητής 19ου τουρνουά: GEOHERO

Νικητής 20ου τουρνουά: AkAtlas

Νικητής 21ου τουρνουά: teliosmetonma

Νικητής 22ου τουρνουά: AkAtlas

Νικητής 23ου τουρνουά: NovoxPrayeR

Νικητής 24ου τουρνουά: NovoxPrayeR

Νικητής 25ου τουρνουά: NovoxPrayeR

Νικητής 26ου τουρνουά: AkAtlas

Νικητής 27ου τουρνουά: GEOHERO